Komplexná správa nehnuteľností,facility management, kosenie, pranie, zimná údržba
Slovensky
  
English
  
Deutsch
 
STN EN ISO 9001:2008
 
Spoločnosť SENES, spol. s r.o. je spoločnosť 
 
s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti komplexnej správy
 
nehnuteľností. V súčasnosti zabezpečujeme správu a údržbu 243 administratívnych, 
 
výrobných, obchodných, ubytovacích a bytových objektov.
 
Facility management

Dlhoročné skúsenosti so správou priemyselných, obchodných, polyfunkčných, logistických a bytových objektov a areálov a prevažná časť služieb zabezpečovaná vlastnými kapacitami nám umožňujú ponúknuť veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou poskytovaných služieb. Na služby, ktoré nezabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, ako napr. odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ,  využívame osvedčených dodávateľov.   


 V rámci komplexnej správy budov zabezpečujeme nasledovné služby:  

 • technicko administratívna správa
 • údržba a opravy vrátane 24 hod. havarijnej služby
 • obsluha a kontrola technických zariadení
 • odborné prehliadky a skúšky
 • odborná technická pomoc
 • energetický audit
 • zhodnotenie stavu budov
 • účtovníctvo nehnuteľností
 • ekonomické služby, inventarizácia
 • management prenájmu
 • archivácia a vedenie technickej dokumentácie
 • upratovacie služby
 • špedičné služby, zariaďovanie miestností
 • pranie a chemické čistenie
 • údržba zelene a starostlivosť o vonkajšie priestory
 • zimná údržba
 • bezpečnostné služby
 • recepčné a informátorské služby
 • odpadové hospodárstvo
 • kľúčové a kartové hospodárstvo
 • poštové služby
 • obsluha kotolní