Komplexná správa nehnuteľností,facility management, kosenie, pranie, zimná údržba
Slovensky
  
English
  
Deutsch
 
STN EN ISO 9001:2008
 
Spoločnosť SENES, spol. s r.o. je spoločnosť 
 
s dlhoročnými skúsenosťami a referenciami v oblasti komplexnej správy
 
nehnuteľností. V súčasnosti zabezpečujeme správu a údržbu 243 administratívnych, 
 
výrobných, obchodných, ubytovacích a bytových objektov.
 
Údržba parkov a zelene

 Služby spojené so zakladaním a údržbou parkov, záhrad, trávnatých plôch, kosením zelene, údržbou stromov a sadením okrasnej zelene

 
   
   

 

 
  • Údržba parkov a zelených plôch
  • Kosenie parkových plôch
  • Pokosenie lúčneho trávnika
  • Odstránenie ruderálneho porastu
  • Výrub stromov
  • Vyhrabávanie lístia, odburinenie záhonov kvetín s nakyprením
  • Výsadba, zalievanie, postrek a rez stromov, výsadba kvetov a založenie parkového trávnika
  • Rez a tvarovanie stromov, kríkov a živých plotov
  • Zemné a sadovnícke úpravy, odkopávky v zemine, odvoz zeminy, hnojenie pôdy a plošná úprava terénu
  • Vyrúbanie stromov, odstránenie pňov a odstránenie prebytočných vetví